annetusKOGUDUSE sissetulekute allikaks on annetused.
Annetusi võib teha kontole nr EE391010902000834005 (SEB).

Saaja: EMK Pärnu Agape Kogudus

Elektri eriannetust tehes kirjuta palun selgituse reale: ELEKTER

Aitäh! Jumal õnnistagu Sind rikkalikult!