annetusKOGUDUSE sissetulekute allikaks on annetused.
Annetusi võib teha kontole nr EE391010902000834005 (SEB).

Saaja: EMK Pärnu Agape Kogudus

Aitäh kõigile, kes on kogudust rahaliselt toetanud! Jumal õnnistagu teid rikkalikult!