Ardi 2016 2

Juba loetud nädalate pärast võib leida üle Eestimaa erinevates paikades jaanipäeva pidustusi. Ajaloo jooksul on selle päeva nimi ja tähendus olnud muutuv. Eesti Vabariigi aegu on jaanipäev lausa nii oluliseks saanud, et seda on hakatud riigipühana tähistama. See on omal moel väga tähendusrikas, et eestlastele tuntud jaanipäev on oma alguse saanud ristikoguduse ajaloost. Eestikeelses „tavalises kalendris“ on 24. juuni jaanipäev aga kirikukalendris on selle päeva peale märgitud Ristija Johannese sünnipäev. Ristija Johannes kandis endas juba alates sündimise ettekuulutusest erilist missiooni selle maailma heaks. (Loe: Luuka ev 1 pt)

Nii on meile tuntuks saanud jaanipäev algupäraselt olnud Jumalarahva pidu-päev. Peamine Jumala kiitmise põhjus seisis siis selles, et Jumal oli läkitanud väga erilise sõnumi tavalistele inimestele. Jumalik sõnum oli vaja nõnda edasi anda, et lihtne inimene selle tõepoolest omaks võtab ja omaks tunnistab. Selle üle saame Sinuga tagantjärgi vaid imetlusega mõtiskleda, kuidas Ristija Johannese jutlustatud prohvetlik sõnum inimesi taaskord Jumala tundmisele tagasi pööras (Mk 1:1-5)!

Jätame selles ajaloo meenutuses mõned tuhanded aastad vahele ja tuleme ajarännakuga uuesti tänasesse Eestisse. Eestlasi on meedia vahendusel alles hiljaaegu nimetatud üheks usuleigemaks rahvaks Euroopas ja kogu Maailmas. Kui palju on tõde ja kui palju on lihtsalt arvamust antud väites, las see jääda analüütikute hinnata. Mina võin ja tahan Sulle vaid meelde tuletada, et me oleme ajaloospiraalis üsna samas kohas aegadetaguse Iisraeliga. Suur osa meie rahva hulgast teeb nägu, et Jumalat ei ole meie elus olemas. Või siis – kui Ta ikkagi on olemas, las Ta toimetab omi asju nii, et see eestimaalaste raskelt kättevõidetud vabadust kuidagi ei hakkaks ahistama.

Ristija Johannes kutsus omal ajastul inimesi üles meeleparandusele ja Jumalaga lepingu taastamisele. Ma olen veendunud, et selline üleskutse on elav ja värske ka täna – Sinu ja minu jaoks. Me kõik vajame meeleparandust ja lepingu uuendamist Jumalaga ikka uuesti ja uuesti: paganad ja kristlased, noored ja vanad, mehed ja naised, eestlased ja teiste riikide kodanikud jne. Kui me siis elame oma iga päeva koos Jumalaga, kes on tulnud tavaliste lihtsate inimeste keskele oma erilise sõnumiga – siis on põhjust pidutseda ja rõõmustada igal päeval! Olgu meie südamed rõõmsad igal päeval pidutsemiseks (Õp 15:15)!

  Pastor Ardi