JUMALATEENISTUSED igal pühapäeval kell 11.

Täpsemat infot erinevatest sündmustest loe meie igakuisest infolehest, mille link on avalehel. Vanemaid infolehti näed rubriigis INFOLEHED.

Eesti Metodisti Kiriku Pärnu AGAPE KOGUDUS on asutatud 1921. aastal, laiemalt tuntuks saanud 90-ndatel, pärast uue AGAPE kiriku valmimist Pärnus. AGAPE kogudus toetub ajaloolisele kristlikule traditsioonile ja suhtub lugupidamisega naabritesse teistes kirikutes.

AGAPE on avatud ja loomingulise mõtlemisega aktiivne kogudus. Me tahame teenida Jumalat ja inimesi. "Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat!" Seda Jumala sõna oma rahvale prohvet Jeremija kaudu (Jr 29,7) peame väga aktuaalseks tänapäeval oma ühiskonnas. Seepärast on kogudus on innukalt osalenud Pärnu linna ühiskondlikus elus, kaasa mõtelnud, rääkinud ja tegutsenud kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvallas. Niisuguse aktiivse suhtumise tulemuseks ongi ainulaadne AGAPE KESKUS.

AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. TULE KAASA!