NOORTEKAD                                                                                                                                                                                  Noortekad laupäeval, 03.03, 17.03 ja 31.03 kell 17. Täpsem info EMK Pärnu Agape noorte facebooki lehel: www.facebook.com/agapenoored.

NOORTE HINGEHOID
Pakume noortele võimalust tulla hingehoidlikule vestlusele ning palvele. Eelnevalt
palume aeg kokku leppida. Marika - 505 5042, Johanna-Margret - 5688 2778.